Grécko


Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v sezóne 2014.

 

...................................................................................................................................................................................................

Grécko je krajina s najdlhšie zaznamenanými dejinami zo všetkých európskych krajín. Je to kolíska európskej civilizácie, ktorá píše svoje dejiny už viac ako štyri tisícročia. Každá doba, ktorá prešla vo vývoji Grécka zanechala množstvo umelecko-historických pamiatok. Patria sem napríklad paláce na Kréte, symbol minojskej kultúry, kyklopské múry slávnych Mykénov, homérske eposy, olympijské hry, klasické Atény, ríša Alexandra Veľkého, helenizmus, rímska nadvláda, Byzantská ríša a mnoho ďalších. Práve Grécko je krajina, kde na každom kroku dýcha história. V súčasnosti je Grécko pokojnou a turisticky vyhľadávanou krajinou.