PREDAJCOVIA

Zoznam províznych predajcov

Košice
K 2 tour Šturová 32 055 / 7296224
Alvia Šturová 1 055 / 6221918
CK Mireks Hlavná 60  055 / 6222900
CA Justo Magurská 7 055 / 6255649
Petra Jakobyová England Travel
Južná trieda 2/A  00421 948 264 644

Trebišov

CK Kamelot M . R. Śtefanika 176 056 / 6726619

Michalovce

CK Zemplintour Duklianska 1 056 / 6421712

Prešov

Franka tour Hlavna 79 051 / 7722067
VV tour Hlavna 38 051 / 7598751
Sabinov

Vranov n/ Topľou

Trend M .R. Štefanika 2456 057 / 4462951

Levoča

Oazatour Francisciho 1620/6 053 / 4514572